Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoważne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies zgodnie z tą polityką.

 

pryw.pngpryw.png

 

1. Zasady zachowania poufności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia zasady dotyczące zachowania poufności w Optima Sp. z o.o. oraz zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Rozumiemy, że zachowanie poufności danych jest niezwykle ważne dla naszych Klientów. Dlatego wprowadziliśmy procedury mające zapewnić, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane od Klientów odwiedzających stronę internetową www.optima.pl („Strona”) i korzystających z usług świadczonych przez Optima Sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony (np. poprzez złożenie wniosku o udzielenie pożyczki, zawarcie umowy pożyczki, wysłanie zapytania lub reklamacji) są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przyjętą praktyką przetwarzania informacji oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922).

2. Administrator danych osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Optima spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000355315, NIP 583-310-10-93, kapitał zakładowy 605.000 zł, pokryty w całości.

3. Pozyskiwanie informacji i danych

Samo przeglądanie zawartości Strony może odbywać się anonimowo i nie wymaga podawania przez Państwa danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że z uwagi na charakter niektórych usług oraz obowiązujące przepisy prawa, korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych.

Informujemy także, że w trakcie korzystania ze Strony mogą być zapisywane pliki cookies – w celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie prosimy zapoznać się z sekcją „Adresy IP i pliki cookies” poniżej.

Państwa dane osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa, np. gdy prześlą do nas Państwo e-mail z zapytaniem, wypełnią formularz na Stronie, złożą wniosek o udzielenie pożyczki, potwierdzą przyjęcie naszej oferty i zawrą umowę pożyczki lub wezmą udział w konkursie.

Państwa dane osobowe możemy otrzymywać także od podmiotów trzecich, tj. Instantor AB (adres: C/o Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Sztokholm, Szwecja), która to spółka będzie świadczyła usługi umożliwiające weryfikację Państwa tożsamości i ocenę Państwa zdolności kredytowej (jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z tej opcji weryfikacji) lub innych podmiotów współpracujących z Optima jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

Na podstawie zgód i upoważnień otrzymanych od Państwa, określone informacje otrzymujemy także z Biura Informacji Kredytowej S.A. (adres: ul. Postępu 17A, 00-001 Warszawa), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (adres: ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków), Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (adres: Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa), Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. (adres: ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa).

Najczęściej gromadzone przez Spółkę informacje obejmują:

 • Informacje i dane pozyskiwane bezpośrednio od Klientów:
  • nazwisko i imię
  • numer PESEL
  • numer i seria dowodu osobistego
  • adres e-mail
  • adres zamieszkania
  • informacje o czasie zamieszkania pod danym adresem
  • informacje czy adres zamieszkania jest taki sam jak adres zameldowania
  • adres zameldowania
  • numer telefonu komórkowego
  • informacje o dochodach i wydatkach
  • numer rachunku bankowego i informacja o banku prowadzącym rachunek
  • informacja o banku, prowadzącym rachunek bankowy, na który wpływa wynagrodzenie,
  • informacje dotyczące statusu majątkowego – typ mieszkania oraz stan cywilny
 • informacje i dane pozyskiwane od innych podmiotów:
  • informacje i dane umożliwiające weryfikację Państwa tożsamości oraz ocenę Państwa zdolności kredytowej:
   • informacje i dane przekazywane przez Instantor AB (jeśli zdecydowali się Państwo na skorzystanie z możliwości weryfikacji oferowanej przez ten podmiot) obejmujące […];
   • nformacje i dane uzyskiwane z Biura Informacji Kredytowej (zakres zgodny z ustawą Prawo Bankowe oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami);
   • informacje i dane uzyskiwane z biur informacji gospodarczych (zakres zgodny z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych);

 

4. Wykorzystanie gromadzonych informacji (cele przetwarzania)

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony;
 • rozpatrzenie i przetworzenie Państwa wniosku o udzielenie pożyczki lub sprzedaż innych produktów i usług, w tym weryfikacja Państwa tożsamości i ocena Państwa zdolności kredytowej;
 • zawieranie i wykonywanie umów pożyczek;
 • wykrywanie, zapobieganie oraz badanie rzeczywistych i potencjalnych oszustw i podobnych działań;
 • dochodzenie roszczeń przed sądem oraz windykacja niespłaconych zobowiązań;
 • rozwijanie, zarządzanie i wprowadzanie na rynek produktów i usług mających spełnić potrzeby naszych Klientów;
 • marketing produktów i usług, w tym przesyłanie zamówionych informacji handlowych;
 • określanie dostępności różnych produktów i usług dla indywidualnych Klientów;
 • administrowanie i obsługiwanie kont naszych Klientów;
 • kontaktowanie się z Klientami w związku z ich zapytaniami;
 • rozpatrywanie reklamacji;
 • uzyskiwanie określonych informacji w celu tworzenia statystyk dla potrzeb wewnętrznych Optima – takie dane statystyczne nie będą umożliwiały identyfikacji indywidualnych Klientów;

 

5. Dzielenie się informacjami o Klientach z osobami trzecimi (udostępnianie danych innym odbiorcom)

Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom danych:

 • Partnerom biznesowym Optima:  w związku z tym, że działamy jako brokerzy oraz jako bezpośredni pożyczkodawcy zdarza się, że udostępniamy nasze produkty i usługi we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Możemy również powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, dostarczającym produkty lub świadczącym usługi na rzecz Optima za pośrednictwem strony internetowej, na podstawie stosownej umowy zapewniającej ochronę danych  zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Podmiotom trzecim: gdy jest to konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych lub chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa Optima lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z uprawnionymi podmiotami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka braku spłaty;
 • Jeżeli następuje lub ma nastąpić zmiana własności naszej działalności lub majątku, możemy przekazać informacje o naszych Klientach nowym właścicielom, aby umożliwić im skuteczne prowadzenie działalności oraz dalsze świadczenie usług na rzecz Klientów. Klienci zostaną powiadomieni o każdej zmianie administratora danych osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Przekazywanie przez Optima Państwa danych osobowych do podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może być dokonywane na rzecz naszych podmiotów stowarzyszonych, usługodawców lub agentów wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Optima i będzie następować zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.  

7. Dostęp do informacji. Prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prosimy o informowanie nas w przypadku, gdyby dowolne dane lub informacje przetwarzane przez Optima na Państwa temat okazały się nieprawidłowe lub nieaktualne – dokonamy bezzwłocznie odpowiedniej korekty.

W przypadku zbierania Państwa danych od innych podmiotów niż Państwo, informujemy, że na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa dostępu do danych oraz ich poprawiania, odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu (w przypadkach określonych przepisami prawa) bądź gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych zasad prosimy o kontakt drogą mailową na adres optima@optima.pl, telefonicznie pod numerem 801 800 400 lub drogą pocztową na adres Optima Sp. z o. o, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.

8. Dobrowolność podania danych

Przeglądanie zawartości Strony może odbywać się anonimowo. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że z uwagi na charakter niektórych usług oraz obowiązujące przepisy prawa, korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne.

9. Adresy IP i pliki cookies

W trakcie wizyty na Stronie, w zależności od ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystają, na komputerach mogą być zapisywane tzw. pliki cookies. Nie wpływają one w sposób niekorzystny na komputer, jego wydajność ani zainstalowane w nim oprogramowanie. Ich zadaniem jest gromadzenie informacji dotyczących korzystania z usług internetowych przez osoby odwiedzające Stronę, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Pliki pozwalają gromadzić informacje dotyczące m.in. adres IP, z którego odwiedzana jest Strona, systemu operacyjnego komputera czy aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Informacje te gromadzone są w celu administrowania systemem oraz sporządzania sprawozdań sumarycznych przekazywanych naszym reklamodawcom. Dane takie pomagają nam poprawiać naszą stronę internetową oraz świadczyć lepsze i spersonalizowane usługi.  Korzystamy z takich informacji w celu:

   • oszacowania ilości użytkowników strony oraz wzorców ich zachowań,
   • przechowywania informacji o Państwa preferencjach, co umożliwia dostosowywanie treści Strony do indywidualnych zainteresowań,
   • przyspieszenia wyszukiwania danych przez naszych Klientów,
   • rozpoznawania Klientów w momencie, gdy wracają na Stronę.

Mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookies zmieniając ustawienie w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Instrukcję obsługi tych ustawień znajdą Państwo pod następującymi linkami (dla każdej z przeglądarek z osobna):

Należy pamiętać, że odmowa akceptacji plików cookies może blokować Państwu dostęp do niektórych części naszej Strony. Jeżeli nie zmienią Państwo ustawień przeglądarki w celu odrzucania plików cookies, nasz system będzie wysyłał takie pliki podczas  wizyty  na naszej stronie. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nasi reklamodawcy mogą także korzystać z plików cookies i działania takie znajdują się poza naszą kontrolą.

10. Informacje sumaryczne

Wykorzystujemy sumaryczne dane o naszych Klientach, które mają pomóc nam w ocenie działania komercyjnego strony oraz poprawie jej skuteczności. Możemy przekazywać takie informacje innym podmiotom, np. reklamodawcom zewnętrznym. Informacje takie nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji osób.

11. Linki do innych stron

Nasza Strona może zawierać linki do innych stron. Dokładamy wszelkich starań, aby podawać linki do stron o wysokiej jakości i cieszących się dobrą opinią, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za procedury ochrony informacji, zawartość takich stron ani też za usługi oferowane na takich stronach.

12. Rozmowy telefoniczne

Optima zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów z numerami podanymi na naszej stronie internetowej. Taka rejestracja rozmów jest wykorzystywana dla celów szkoleniowych i kontroli jakości, co ma zapewnić ciągłe monitorowanie i poprawianie naszych standardów obsługi Klienta.

13. Zmiana Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie 23 lutego 2017 r. Optima zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Polityki. O planowanej zmianie Polityki Optima poinformuje co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany przez ogłoszenie zamieszczone na Stronie.