OK MONEY POLAND SP. Z O.O

Szanowni Klienci OK MONEY POLAND SP. Z O.O.,

Optima sp. z o.o., jako spółka działająca w ramach jednej grupy kapitałowej ze spółką Ok Money Poland sp. z o.o. i aktualnie obsługująca klientów Ok Money Poland na podstawie zawartej między spółkami umowy o współpracy, przekazuje niniejszym w imieniu Administratora Danych Osobowych informację o nowych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119) (dalej: RODO), wypełniając obowiązek określony w art.13 Rozporządzenia,OK MONEY POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, tel. +48 660 123 123, jako administrator Twoich danych, informuje, iż:

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  • art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie przekazanych nam danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Twojej zgody marketingowej, przy czym udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.
  • art.6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy chcemy dokonać pomiarów statystycznych, analiz i zestawień na nasze potrzeby wewnętrzne, ale również w sytuacjach związanych z ustaleniem, obroną, dochodzeniem roszczeń, przy czym zakładamy, że prawnie uzasadnione interesy muszą mieć charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 2. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być instytucje, które otrzymują dane na podstawie przepisów ustawowych, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, wykonawcy zewnętrzni, np. nasi podwykonawcy, podmioty przetwarzające np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z jej realizacją, czyli przez 10 lat.
 4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. Posiadasz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 6. Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie i aktualizowanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy oraz wywiązania się z zobowiązań z niej wynikających.
 9. Możesz się kontaktować z OK MONEY POLAND SP. Z. O.O za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby spółki - 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres spółki Optima sp. z o.o., związanej z nami umową o współpracy – optima@optima.pl.
 10. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres iod@optima.pl

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.

X

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoważne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies zgodnie z tą polityką.